Salvation of All  
de audio collectie   


Bestanden downloaden door klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als' rechts aan te klikken. Kies voor "Opslaan als..".
Powerpointpresentatie. Klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'=Powerpointpresentatie

    
  Onze Vader (Matt. 6:9,10) (23-2-2020) 0:49:17 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
  De mens wikt... (Rom. 8) (20-10-2019) 0:38:25 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
  Ik ben Die Ik ben (1 Thess. 5:12-28)
  + Maaltijd van de Heer (23-6-2019)
0:47:57 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
  Evangelie (5-5-2019) 0:35:11 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
  Wie roemt roeme in de Heer (1 Kor. 1:26-2:5)   (17-3-2019) 0:43:09 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
  Een loflied op God's genade - Psalm 103 (30-12-2018) 0:34:12 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
  Verzoening - gemeenschap - eenheid (1 Kor. 11:17-34)   (25-11-2018) 0:32:53 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
  Geloofd zij God met diep ontzag
  (Gen. 14:18-24 en Hebr. 7:1-3)(21-10-2018)
0:36:19 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
  1 Korinthe 15:29 t/m 34   (22-7-2018) 0:35:54 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
  God heeft alles onder ongehoorzaamheid gesteld
  (Romeinen 11:32-36)(3-6-2018)
0:36:49 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
  Jezus Christus, het Fundament (1 Kor. 5:10-15; 1 Tim. 2:14-20)
  (6-5-2018)
0:42:32 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
  Goede Vrijdag 2018(30-3-2018) 0:30:42 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
  Openbaring 1:8 (incl. jaaroverzicht Eben Haezer 2017)(31-12-2017) 0:42:26 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
  Staande blijven (Efe. 6:10-20) (26-11-2017) 0:34:03 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
  Romeinen 3:9 t/m 18(22-10-2017) 0:37:05 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
  Tonen een brief van Christus te zijn (2Kor. 3:2,3) (6-8-2017) 0:35:10 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
  Waarom genade? (Hebr. 12:1-17)(7-5-2017) 0:40:39 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
  Waarom? Daarom! (Hebr. 12:1-3) (9-4-2017) 0:30:56 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
  Job 42:1-6(29-1-2017) 0:38:04 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
  Ere zij God! (Luc. 2:8-14 en Tit. 2:11) (25-12-2016) 0:28:13 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
  De plaats van Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen
  in ons geestelijk leven(16-10-2016)
0:37:01 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
  Genade! (Hebr. 2:5-9) (5-6-2016) 0:36:19 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
  Liefde in actie! (Goede vrijdag dienst)(25-3-2016) 0:31:54 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
  1 Timotheüs 1:1,2 (31-1-2016) 0:34:09 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
  De tijd door de bril van Gods Woord(28-10-2015) 1:18:08 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
  Geloof, een gave van God (Efe. 2:4-10) (15-11-2015) 0:40:31 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
  Hem zij de Glorie (Hebr. 1:1 t/m 14)(1-3-2015) 0:41:42 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
  De verloren zoon (14-9-2014) 0:32:36 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
  Spreken in tongen, genezing - deel 1(23-4-2014) 1:05:24 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
  Spreken in tongen, genezing - deel 2(23-4-2014) 0:22:35 klik met de rechtermuisknop en kies 'Opslaan als'
     
©İAlle rechten voorbehouden aan de eigenaars van de audio- and videobestanden.
Het is niet toegestaan bestanden elders te publiceren zonder toestemming van de eigenaar.